23 Whitley Drive, Broughton

  • Shared Equity

Tŷ pâr 3 ystafell wely

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ pâr 3 ystafell wely ar gael ar y Cynllun Rhan Ecwiti.

An attractive 3 bedroom, semi-detached property forming part of the desirable Bluestone Meadow development by Bellway Homes in Broughton, Flintshire. Just a stone’s throw from Broughton Retail Park and Airbus UK. The property briefly comprises; entrance hall, living room, kitchen, downstairs toilet, 3 bedrooms and a family bathroom. The property benefits from UPVC double glazed windows and doors, gas central heating and an electric vehicle charger. Externally, to the front, there is a drive for 2 cars and to the back, a flagstone patio area and low maintenance artificial turf.

EPC - Wedi'w atodi

Band Treth y Cyngor - D

Leasehold

Tal Gwasanaeth - £150 yn flynyddol

Rhent Tir - £250 yn flynyddol

Pris Marchnad Agored - £270,000

70% Pris Fforddiadwy - £189,000

Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Gweler isod am Feini prawf Cysylltiad Lleol

BLAENORIAETH 1 - 11/12/2023 - 05/02/2024

a) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton).

b) Ymgeiswyr sydd eisioes wedi byw neu weithio yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) am gyfnod o oleiaf 3 mlynedd ac eisiau dychwelyd neu

c) Ymgeiswyr sydd wedi gweithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton).

d) Ymgeiswyr sydd â cysylltiad lleol cryf i gymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yng nghymuned Brychdyn ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

BLAENORIAETH 2 - 05/02/2024 - 01/04/2024

e) Ymgeiswyr sydd dan farn y Cyngor mewn angen o dai fforddiadwy a sydd wedi byw neu weithio o fewn Sir Fflint am oleiaf 3 mlynedd.


Mae ffi asesu o £75.00

You will be required to sign a Legal Charge which is a legal document that secures the 30% equity. Flintshire County Council will charge a fee of £300 for preparing this document.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 23 Whitley Drive Broughton Flintshire CH4 0TL
  • Cod Post: CH4 0TL
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£270,000 £189,000 Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English