21 Whitley Drive, Broughton, Flintshire

  • Shared Equity

Ty Par 3 ystafell wely ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Ty Par 3 ystafell wely ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Mae'r eiddo yn cynnwys ystafell ymolchi meistr, toiled i lawr y grisiau ac Ensuite i prif ystafell wely. Wedi'i addurno'n chwaethus gyda chegin modern wedi'i osod a gardd i'r cefn. Gwres canolog nwy. Ffenestri a drysau UPVC. Lle parcio yn y cefn ar gyfer dau gar.

Pris Marchnad Agored: £245,000

Pris fforddiadwy 70%: £171,500

Tal Gwasanaeth: £150 y flwyddyn

Rhent Tir: £200 y flwyddyn

Leasehold - 989 blwyddyn yn weddill

Isafswm blaendal o 5% , yn dibynnu ar fenthyciwr.

Band Treth Cyngor: D

EPC: https://find-energy-certificate.service.gov.uk/energy-certificate/8474-7831-2120-3672-7996

Gweler isod am Feini prawf Cysylltiad Lleol

BLAENORIAETH 1 - 19/03/2024 - 14/05/2024

a) Ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton).

b) Ymgeiswyr sydd eisioes wedi byw neu weithio yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) am gyfnod o oleiaf 3 mlynedd ac eisiau dychwelyd neu

c) Ymgeiswyr sydd wedi gweithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng nghymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton).

d) Ymgeiswyr sydd â cysylltiad lleol cryf i gymuned Brychdyn (Brychdyn a dwyrain Bretton, Brychdyn a gogledd Bretton, Brychdyn a de Bretton) drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yng nghymuned Brychdyn ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

BLAENORIAETH 2 - 15/05/2024 - 10/07/2024

e) Ymgeiswyr sydd dan farn y Cyngor mewn angen o dai fforddiadwy a sydd wedi byw neu weithio o fewn Sir Fflint am oleiaf 3 mlynedd.

Mae ffi asesu o £75.00

You will be required to sign a Legal Charge which is a legal document that secures the 30% equity. Flintshire County Council will charge a fee of £300 for preparing this document.

Nodwch, os gwelwch yn dda, mai eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion ar eich ffurflen gais yn gywir ar adeg gwneud cais am eiddo gan y gallai effeithio ar eich lle ar y rhestr fer. Os oes angen diweddaru eich manylion, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod i ni cyn dyddiad cau'r eiddo. Ni fydd manylion sy'n cael eu diweddaru ar ôl creu'r rhestr fer yn cael eu hystyried.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH4 0TL
  • Cod Post: CH4 0TL
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£245,000 £171,500 Isafswm o 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English