2 Vickers Way , Broughton

  • Shared Equity

Eiddo pâr 3 ystafell wely, 2 man parcio car a gardd gefn

Band Treth Cyngor D

Taliadau gwasanaeth £150 y flwyddyn

Freehold

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Pris farchnad agored £240,000. Eiddo ar werth am 70% o bris farchnad agored = £168,000.

Gweler isod Meini Prawf cysylltiad Lleol wedi ei dynnu allan o'r A106.

Priority 1:- 14.02.2024 - 10.04.2024 a) Applicants who have been continuously resident in the community of Broughton,(Broughton and Bretton East, Broughton and Bretton North, Broughton and Bretton South) for three or more years at the time of application or b) Applicants who have previously lived or have been employed in the community of Broughton,(Broughton and Bretton East, Broughton and Bretton North, Broughton and Bretton South) for a period of at least three years and wish to return or c) Applicants who have been continuously employed in the community of Broughton,(Broughton and Bretton East, Broughton and Bretton North, Broughton and Bretton South) for three or more years at the time of application or d) Applicants have a strong local connection to the Community of Broughton (Broughton and Bretton East, Broughton and Bretton North, Broughton and Bretton South), by way of having a parent, brother, sister, child, grandparent or grandchild who is resident in Community of Broughton (Broughton and Bretton East, Broughton and Bretton North, Broughton and Bretton South and has been for at least three consecutive years or

Priority 2 :- 11.04.2024 - 07.06.2024 Applicants who are considered in the reasonable opinion of the Council to be in need of affordable housing and who have lived or been employed within Flintshire for at least three years

Bydd angen ffi asesu o £75.00 arnom i dalu am ein costau gweinyddol ar gyfer yr asesiad. Bydd y ffi hon hefyd yn cadw'r eiddo i chi tra byddwn yn cynnal y gwiriadau angenrheidiol. Ni ellir ad-dalu'r ffi hon.

Bydd gofyn i chi lofnodi Arwystl Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol sy'n sicrhau'r ecwiti o 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 am baratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: 2 Vickers Way, Bretton, Chester, UK
  • Cod Post: CH4 0FX
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£240,000 £168,000 Minimum 5% deposit required, dependent on lender.

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English