12 Clos Owain, Hope

  • Shared Equity

Eiddo canol teras 2 ystafell wely

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Eiddo canol teras 2 ystafell wely ar werth trwy'r Cynllun Ecwiti a Rennir.

Pris fforddiadwy 70% ar £105,000 a Rhent Tir blynyddol £ 295.00

Mae'r eiddo yn Brydles ar brydles 250 mlynedd

Blaendal lleiaf 5% o bris y farchnad agored.

Gweler isod am Feini Prawf Preswylio Lleol

Blaenoriaeth 1 - 16/04/2021 - 11/06/2021
Mae prynwr bwriedig wedi cyn cynnig cynnig eiddo iddo yn barhaus neu wedi'i gyflogi'n barhaus yng nghymuned Hope, cymunedau cyfagos Caergwrle, Llanfynydd, Cymau, Ffrith, Treuddyn, Pontybodkin, Leeswood, Penyffordd ac Kinnerton Uwch am 3 blynedd, neu wedi cysylltiad lleol cryf, oherwydd bod ganddo berthynas agos yn byw yn y cymunedau a enwir, sydd wedi bod yn preswylio yno am o leiaf tair blynedd barhaus Perthynas agos - priod, rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu daid neu wyres

Blaenoriaeth 2 - 12/06/2021 - 10/07/2021
Meini prawf fel yr uchod, ond yn agor allan i gymunedau cyfagos, Brychdyn, Bretton, Hawarden, Ewloe a Bwcle.

Blaenoriaeth 3 - 11/07/2021 - 05/08/2021
Os na fydd prynwr bwriadedig yn cael ei nodi, mae cymwysterau fel y'u nodwyd yn a), a b) y meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir Gyfan y Fflint. Bydd y cyfnod o dair blynedd yn cael ei ostwng i ddwy flynedd.

Blaenoriaeth 4 - 06/08/2021
Os na fydd prynwr bwriadedig yn cael ei nodi o a), b) c), mae'r meini prawf preswylio lleol yn cael eu hagor i Sir gyfan Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Bwrdeistref Sir Wrecsam, a bydd y cyfnod cymhwyso yn cael ei leihau ymhellach i 12 mis.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL12 9PZ
  • Cod Post: LL12 9PZ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£150,000 £105,000 Isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English