Cyfryngau Cymdeithasol

  Cofrestru

  Os am gofrestru, bydd angen i chi greu cyfrif drwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod

  1. Bydd angen i chi ddarparu eich enw, eich cyfeiriad e-bost a chreu cyfrinair i greu cyfrif.

  2. Er mwyn cwblhau’r ffurflen gais byddwch angen: -

  • Eich manylion (e.e. Rhif Yswiriant Cenedlaethol);
  • Manylion teuluol - os yn berthnasol;
  • Eich Cyfeiriad Presennol;
  • Eich cyfeiriad/au Blaenorol;
  • Manylion Cyflogaeth;
  • Manylion ariannol megis incwm / cynilion ac ati;
  • Ble rydych chi eisiau byw a pha gysylltiad sydd gennych i'r ardal.

  Fydd angen yr holl wybodaeth wrth law cyn cychwyn y broses gofrestru.

  Angen Cymorth?

  Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

  Ffôn: 0845 6015605
  Ebost: info@taiteg.org.uk

  Cofrestu â Tai Teg

  Dewiswch iaith

  Please select a language

  Cymraeg English