5, 6 & 7 Close Eluned, Oakenholt

3 x 3 Bedroom Detached House

  • Flintshire
  • 3 Bedrooms

Applications for this property will be closed on: 22.03.20

3 x tŷ pâr 3 lofft ar gael drwy’r Cynllun Rhent Canolraddol gyda Grŵp Cynefin

Mae’r eiddo math Powys yn cynnwys cegin, ystafell fwyta, ystfell fyw gyda 3 llofft.

Rhent Misol £554.02 a Thâl Gwasanaeth misol £7.23 gyda blen dâl o £561.25

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Oakebholt am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol. Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Oakenholt yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymuned Y Fflint, cyn agor allan i Sir Y Fflint.

Mae'n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Barod I’w osod Mehefin 2020

Property Details

  • Address: CH6 5FW
  • Postcode: CH6 5FW
  • Bedrooms: 3
  • Property Type: New Build

Property Value

Open Market Price Affordable Price Deposit Required
£561.25 £561.25

Save to your shortlist

Save this property to your shortlist so that you can find it later.

Need help?

If you need help filling out any part of your application then please feel free to contact us on any of the details below:

Phone: 03456 015 605
E-mail: info@taiteg.org.uk

Or alternatively, you can visit our help pages to find out more.

Register with Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English