Cyfryngau Cymdeithasol

Ty'r Felin, Victoria Park Avenue, Prestatyn

Eiddo Tŷ Pen Terras 3 Llofft 5 Person

Wedi Cau - Byddem yn asesu ceisiadau yn fuan

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 23.05.19

Eiddo Tŷ Pen Terras 3 Llofft 5 Person ar agel drwy'r cynllun rhent Canolraddol.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta gyda ystafell gotiau lawr grisiau, 3 llofft, ac ymolchfa. Gwres canolog nwy, ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC, gyda gardd i’r cefn yr eiddo ac ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd.

Rhent Misol: £535.51

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Prestatyn am gyfnod di-dor o 12 mis yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol.
Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Prestatyn yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau Meliden, Y Rhyl, Dyserth neu Rhuddlan cyn agor allan i Sir Ddinbych.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Barod i'w osod: Diwedd Mehefin 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Victoria Road, Prestatyn LL19 7SN, UK
  • Cod Post: LL19 7SN
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail werthiant

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent Misol £535.51 £535.51

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English