Tir gyferbyn a Station Bakery, Stryd Fawr, Cricieth, LL52 0RN

  • Discounted S106 Properties

2 x eiddo newydd 3 llofft, canol teras ar gael i brynu drwy'r Cynllun Adran 106

  • Gwynedd
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 20.05.20

Mae plot 2 a 3 yng nghanol teras o bedwar eiddo.

I'r llawr gwaelod mae garej integredig gyda ystafell amlbwrpas a thy bach arwahan.

Ar y llawr gwaelod mae cyntedd yn arwain i fyny i'r llawr cyntaf.

Mae'r llawr cyntaf yn cynnwys ardal fyw agored gyda chegin cyfoes.

Ar yr ail lawr, mae tair ystafell wely ac ystafell ymolchi teulu.

Tu allan mae gerddi i'r cefn ac i'r tu blaen mae ardal eistedd.

Blaenoriaeth 1 (dogfen Cyngor Gwynedd) 25/03/2020 - 20/05/2020

1.18 "Local Area" means the dependency catchment area for Porthmadog in which the Red Land is sited and the community councils adjoining the catchment area. The area is shown edged blue on plan b annexed hereto.

1.19 "Local Person" means


(a) a person who has lived or worked in the Local Area where the Red Land is to be sited or in the adjacent Community Council area, for a continuous period of five years immediately before submitting the application or occupying the property or

(b) a person who resides outside the Local Area but who has lived within the Local Area for a continuous period of five years or more in the past, or

(c) a person who resides outside the Local Area but who has lived there in the past for a total of five years including a continuous period of three years or more within a period of twenty years.

  • Os nad oes blaenoriaeth 1 – ar ôl 8 wythnos – agor i blaenoriaeth 2..

Blaenoriaeth 2 20/05/2020 - 15/07/2020

1.31 "Secondary Qualifying Person" means a person who is considered, in the reasonable opinion of the Council, to be in Local Housing Need outside of the Local Area but within the County, who has

(a) lived or worked in the County where the Red Land is to be sited for a continuous period of five years immediately before submitting the application or occupying the property or

(b) a person who resides outside the County but who has lived within the County for a continuous period of five years or more in the past, or

(c) a person who resides outsides the County but who has live there in the past for a total of five years including a continuous period of three years or more within a period of twenty years.

  • Os nad oes blaenoriaeth 1 na 2 – ar ôl 16 wythnos yna byddwn yn cysylltu’n ol a Chyngor Gwynedd.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL52 0RN
  • Cod Post: LL52 0RN
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£250,000 £175,000 5% - 20% dibynol ar y benthyciwr

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English