Cyfryngau Cymdeithasol

The Oaks, Oakenholt

  • Shared Equity

Eiddo Newydd 2 Llofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.04.19

Tŷ teras math Alnwick 2 ystafell wely ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris Fforddiadwy 70% £83,996 - Isafswm blaendal o 5% o'r pris y farchnad agored

Datblygwr: Persimmon Am fanylion pellach cysylltwch â Tai Teg ar 0845 6015605 neu info@taiteg.org.uk

https://www.persimmonhomes.com...

Blaenoriaeth 1:
Wedi byw neu weithio am 5 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yng Nghyngor Tref y Fflint, a rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr o Ward Fflint Oakenholt, neu fod â chysylltiad lleol cryf i'r Ward, drwy gael rhiant, brawd, chwaer, plentyn, nain neu deid neu wŷr neu wyres sy'n byw yn y Ward ac sydd wedi bod yno ers lleiafswm o 5 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2
Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Blaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Gyngor Tref y Fflint. ee wardiau'r Fflint Castell, Fflint Trelawny a Fflint Coleshill

Blaenoriaeth 3

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth bydd y meini prawf yn ymestyn 1 a 2 i Sir y Fflint i gyd.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Oakenholt, Flintshire
  • Cod Post: CH6 5FR
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
From £119,995 From £83,996 Minimum 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English