Cyfryngau Cymdeithasol

Stansty Walks, Gwersyllt - 2 x Tŷ 3 Lofft - Math Holt

  • Shared Equity

2 x Tŷ Par 3 Llofft Math Holt

Wedi Ei Werthu Ar Amod

  • Wrecsam
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 23.11.18

2 x Tŷ Par 3 llofft math Dinbych ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 80% - £124,000

Blaendal o 5%

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad

Treth y Cyngor: Band D

  • Criteria Preswyliad Lleol

Bydd Person Dynodedig yn cael eu hystyried mewn trefn dyddiad a chofrestrir ar Gofrestr Perchnogaeth Gartref Fforddiadwy Sir Wrecsam, gyda blaenoriaeth fel nodir isod:

BLAENORIAETH (1) - Hyd at 07/12/2018

Wedi byw neu gyda chysylltiad teulu agos i ward Gwersyllt am gyfnod di-dor o blwyddyn yn union cyn arfaethedig
Yn gweithio 30 awr yr wythnos am gyfnod o 6 mis ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn ward Gwersyllt.Wedi byw yn flaenorol yn ward Rhosddu am gyfnod o 5 mlynedd ddi-dor teulu agos yn flaenorol wedi cael cysylltiad yn ward Gwersyllt am gyfnod o 5 mlynedd ddi-dor
Wedi gweithio yn flaenorol (30 awr yr wythnos) am gyfnod o 5 mlynedd ddi-dor yn ward Rhosddu chysylltiad teulu agos: y’w drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 5 mlynedd ddi-dor.

BLAENORIAETH (2) - 8/12/2018

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth (1), bydd y meini prawf yn ymestyn i ward Llay a ward Broughton.

BLAENORIAETH (3) - 04/01/2019

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth (1) a (2) bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir Wrecsam yn gyfan,

BLAENORIAETH (4) - 01/02/2019

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth (1) a (2) a (3) bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i unrhyw berson mewn angen tai Fforddiadwy.

Yn barod rhwng Mawrth - Mai 2019

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Mae ffi asesu o £ 75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Gwersyllt, Wrexham LL11 4YL, UK
  • Cod Post: LL11 4YU
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£155,000 £124,000 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English