Stansty Walks, Gwersyllt

  • Shared Equity

3 x Tŷ Teras 2 Llofft Math Kendal

  • Wrecsam
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.06.19

3 x Tŷ Teras 2 llofft math Kendal ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 80% - £110,800

Blaendal o 5%

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad

Treth y Cyngor: Band D

BLAENORIAETH (1) - Hyd at 25/02/2019

Wedi byw neu gyda chysylltiad teulu agos i ward Gwersyllt am gyfnod di-dor o blwyddyn yn union cyn arfaethedig Yn gweithio 30 awr yr wythnos am gyfnod o 6 mis ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn ward Gwersyllt.Wedi byw yn flaenorol yn ward Rhosddu am gyfnod o 5 mlynedd ddi-dor teulu agos yn flaenorol wedi cael cysylltiad yn ward Gwersyllt am gyfnod o 5 mlynedd ddi-dor Wedi gweithio yn flaenorol (30 awr yr wythnos) am gyfnod o 5 mlynedd ddi-dor yn ward Rhosddu chysylltiad teulu agos: y’w drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 5 mlynedd ddi-dor.

BLAENORIAETH (2) - 26/02/2019

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth (1), bydd y meini prawf yn ymestyn i ward Llay a ward Broughton.

BLAENORIAETH (3) - 27/03/2019

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth (1) a (2) bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir Wrecsam yn gyfan,

BLAENORIAETH (4) - 28/04/2019

Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth (1) a (2) a (3) bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i unrhyw berson mewn angen tai Fforddiadwy.

Yn barod rhwng Mawrth - Mai 2019

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Mae ffi asesu o £ 75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL11 4yu
  • Cod Post: LL11 4TU
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£138,500 £110,800 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English