Rhodfa Maen Gwyn, Rhyl

Eiddo 3 Llofft 4 Person

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 03.11.19

Eiddo 3 Llofft 4 Person ar gael ar y cynllun Rhent Canolraddol.

Rhent Misol £535.51

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, ystafell fwyta, cegin, 3 llofft, ac ymolchfa.

Gwres canolog nwy, Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC a gerddi yn y tu blaen a’r cefn

Ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd

Cyntedd

Grisiau i’r llawr cyntaf

Ystafell Fwyta

Cwpwrdd o dan y grisiau

Meini Prawf:

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Y Rhyl am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol. Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Y Rhyl, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau Prestatyn neu Rhuddlan cyn agor allan i Sir Ddinbych

Os am rhagor o wybodaeth cysylltwch â Tâi Teg ar 03456 015605

Barod i'w osod: Dechrau Rhagfyr 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 5FR
  • Cod Post: LL18 4JD
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£535.51 £535.51

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English