Cyfryngau Cymdeithasol

Queen Elizabeth Court, Fflint

Fflat Llawr Cyntaf Dwy Lofft

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Fflat llawr cyntaf 2 ystafell wely ar rhent drwy'r Cynllun Rhentu Canolraddol gan Gartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru.

Adeilad newydd – 2018 – yng nghanol tref y Fflint. Fflat gyda chegin / ystafell fyw agored a digon o le. Ni chynhwysir unrhyw nwyddau gwynion. 2 ystafell wely ddwbl, ystafell ymolchi fawr gyda chawod trydan dros y bath. Storfa y gellir cerdded i mewn iddi. Cynhwysir rhywfaint o fleindiau a gorchuddion llawr. Gwres canolog nwy. Lle parcio.

Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu yn yr adeilad.

System drws cymunol gyda system ‘intercom’

Rhaid cael cysylltiad lleol â thref y Fflint e.e. gweithio neu byw yn yr ardal.

Rhent Misol £500.00 a Thâl Gwasanaeth £17.99 gyda blaendal o £500.00

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â North East Wales ar 01352 701400 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Bydd ffi asesu o £75.00

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Flint CH6 5FG, UK
  • Cod Post: CH6 5FG
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent Misol a Thâl Gwasanaeth £517.99 £500.00

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English