Plot 96 Ffordd Porthdy, Rhuddlan

Tŷ Ar Ben Ei Hun 4 Llofft 6 Person

  • 4 Ystafelloedd Gwely

Tŷ ar ben ei hun 4 Llofft 6 person ar gael drwy'r cynllu Rhent Canolraddol drwy Adra

Dewis delfrydol i'r rhai sy'n chwilio am dy cynllun agored. Yng nghefn y llawr gwaelod mae cegin ac ystafell fwyta fawr lle mae drysau Ffrengig yn edrych allan i'r ardd. Mae'r lolfa ar wahân yn ardal cyfforddus i ymlacio ynddo ar ddiwedd y dydd. I fyny'r grisiau fe welwch ystafell feistr eithriadol gydag ystafell gawod ‘En-suite’, ochr yn ochr â thair ystafell wely arall sydd wedi'u cynllunio'n hyfryd ac ystafell ymolchi deuluol. Mae garej ac ystafell gotiau integredig yn cwblhau'r cartref eang hwn.

Rhent Misol £780 a Tal Gwasaneth £7.84

Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Ddinbych. Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arrall.

Rydym yn caniatau anifeiliaid anwes ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle.


Bydd pob eiddo yn destun cyfamodau a osodir gan y Datblygwr gweler y ddogfen ynglwm.

Barod i'w osod: Tachwedd 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 6HZ
  • Cod Post: LL18 6HZ
  • Ystafelloedd Gwely: 4
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£787.84 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £780

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English