Cyfryngau Cymdeithasol

Plot 90 & 91 Bron y Castell, Abergele,

Wrthi'n Asesu Ceisiadau

2 x Eiddo 2 Lofft

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 10.05.19

Eiddo 2 lofft ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol drwy Cartrefi Conwy.

Mae’r cartref dwy ystafell wely wedi’i leoli ar safle datblygiad Bron y Castell yn Abergele. Yn y tu blaen mae ardal fyw eang sy’n arwain i ardal fwyta/cegin cynllun agored, gyda thŷ bach defnyddiol i lawr y grisiau a chwpwrdd storio yng nghanol y cartref. Gellir mynd i’r ardd drwy’r drysau patio dwbl i ehangu’r gofod byw. I fyny’r grisiau mae prif ystafell wely, ail ystafell wely ac ystafell ymolchi i’w rannu.

Rhent Misol: £450

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn neu weithio yn Cyngor Conwy am y 12 mis blaenorol.

yddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Barod i'w osod diwedd Mehefin 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL22 8FN
  • Cod Post: LL22 8FN
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent Misol £450 £450

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English