Cyfryngau Cymdeithasol

Plot 9 Lon yr Eglwys, Rhewl, LL15 1TG

 • Shared Equity

Tŷ Par 3 Llofft

 • Sir Ddinbych
 • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ Par 3 llofft ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 80% - £158,800

Blaendal o 5%

Treth y Cyngor: Band E

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Mi fydd rhaid i chi gyfarfod y meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer cartrefi fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i:

Blaenoriaeth 1 - (15/11/2018)

 1. Person sydd wedi byw/preswylio o fewn Cyngor Cymuned Llanynys a Rhewl am gyfnod di-dor o 5 mlynedd yn union cyn y bwriad i fyw mewn uned Tai Fforddiadwy.
 2. Person sydd wedi byw yn flaenorol yn ardal Cyngor Cymuned Llanynys a Rhewl am gyfnod di-dor o 5 mlynedd sydd yn dymuno symud yn ôl fel ei brif breswylfa.
 3. Person sydd wedi gweithio yn ardal Cyngor Cymuned Llanynys a Rhewl am o leiaf 5 mlynedd neu wedi ymddeol yn dilyn gwaith yn ardal Cyngor Cymuned Llandyrnog o fewn y 2 flynedd diwethaf yn dilyn gwaith yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd.
 4. Person sydd wedi gadael llety clwm fel ei brif breswylfa ac sydd wedi byw neu weithio yn ardal Cyngor Cymuned Llanynys a Rhewl am o leiaf 5 mlynedd.
 5. Person sydd yn weithiwr allweddol sy’n gweithio yn ardal Cyngor Cymuned Llanynys a Rhewl ac sy’n dymuno byw yn yr ardal – nid oes angen cyfnod cymhwyso.
 6. Person sydd yn symud i’r ardal i ofalu am berthynas / gyfaill agos sydd yn gymwys fel y nodir uchod (1).

Blaenoriaeth 2 (ar ôl 4 wythnos)

Os nad oes person addas wedi ei adnabod, bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i gymunedau cyfagos o Aberchwiler, Llanfair dc, Ruthin, Denbigh, Llanrheadr, Tremerchion, Trefnant, Efenechtyd.

Blaenoriaeth 3 (ar ôl 4 wythnos pellach)

Yn yr achos lle nad oes person cymwys wedi ei adnabod, bydd y meini prawf amodau preswylio yn ymestyn i radiws o 5 milltir nes bod person cymwys yn cael ei ganfod.

I gofrestru diddordeb neu i drefnu ymweliad, cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Mae ffi asesu o £ 75.00

Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: Bro Clwyd, Rhewl, Ruthin LL15 1TG, UK
 • Cod Post: LL15 1TJ
 • Ystafelloedd Gwely: 3
 • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£198,500 £158,800 Minimum 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English