Cyfryngau Cymdeithasol

Plot 9, 10 & 11 Kinnerton Lane, Higher Kinnerton

Tŷ Teras 2 Lofft

Wedi Cau - Wrthi'n Asesu Ceisiadau

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 23.04.19

3 x Tŷ teras 2 lofft ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol gyda NEW Homes.

Mar'r eiddo yn cynnwys Cegin gyda phopty integredig, hob a ffan echdynnu. Ystafell fyw gyda drysau patio yn arwain i’r ardd gefn a thoiled ar y llawr gwaelod. Gorchuddion llawr wedi’u cynnwys yng ngardd y gegin (glaswellt). Mae cawod dros faddon yn yr ystafell ymolchi i fyny’r grisiau, toiled ac ystafell ymolchi ar y llawr gwaelod. Tramwyfa o flaen y tŷ.

Rhwnt Misol £523.65 a Thâl Gwasanaeth £12.22

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1 – 26/03/2019
Cysylltiad lleol â Kinnerton Uchaf e.e. byw a gweithio yn y gymuned am o leiaf 12 mis.

Blaenoriaeth 2 – 09/04/2019
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i gymunedau cyfagos Brychdyn, Penyffordd & Penymynydd

Blaenoriaeth 3 – 23/04/2019
Os na ddoir o hyd i ddeiliaid addas fel uchod, caiff y meini prawf lleol ei ymestyn i Sir y Fflint cyfan.

Barod i'w osod: Dechrau Ebrill 2019

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â North East Wales ar 01352 701400 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr. Ni fydd ffi i’w dalu am y gwriad credyd.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Kinnerton Lane, Higher Kinnerton, Chester CH4 9BE, UK
  • Cod Post: CH4 9BE
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent Misol £535.87 £523.65

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English