Plot 9 & 10 Cae'r Ysgol, Hendre, Caernarfon

  • Rent To Own

2 x Eiddo 3 llofft math Chirk ar gael drwy'r Cynllun Rhent I'w Brynu gyda Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Bydd yr eiddo yn barod mis Rhagfyr 2019.

  • Gwynedd
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 17.07.19

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 3 llofft ac ystafell ymolchi.

Mae gerddi tu cefn gyda ardal parcio oddi ar y ffordd.

Gwres canolog nwy. Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC.

Bydd blaenorddiaeth i ymgeiswyr sy'n byw neu weithio yn ardal Sir Gwynedd.

Bydd tal gwasanaeth o £2.88 yn daladwy yn wythnosol (£150 y flwyddyn)

Plis noder bod angen isafswm incwm cartref o £33,000 i ymgeisio.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL55 2LY
  • Cod Post: LL55 2LY
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£177,500 £715 y mis £715 rhent a £715 blaendal

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English