Plot 82 & 83 Parc Tirionfa, Rhuddlan

2 x Tŷ Pen Teras 3 Lofft 4 Person

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Tŷ Pen Teras 3 Lofft 4 Person ar gael drwy'r cynllu Rhent Canolraddol drwy Clwyd Alyn

Tŷ pen terrace modern ar stâd preifat yn cynnwys lolfa, ystafell fwyta gyfforddus, a chegin a tair ystafell wely.

Rhent Misol £556 gyda Tal Gwasaneth £27.13

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1
Ymgeiswyr sy'n byw neu mewn gwaith yn ardal ward y Cyngor Cymuned ar hyn o bryd ac wedi bod am gyfnod di-dor o leiaf 5 mlynedd ar adeg y cais. Ymgeiswyr sydd wedi byw yn y gymuned o'r blaen am gyfnod o 5 mlynedd o leiaf ac yn dymuno dychwelyd i fyw yno.

Ymgeiswyr y mae angen iddynt symud i'r gymuned er mwyn rhoi neu dderbyn cymorth i neu gan aelod o'r teulu agos (a ddiffinnir fel rhiant neu blentyn) y mae aelod o'r teulu agos yn byw yn y gymuned ar hyn o bryd ac wedi bod cyfnod di-dor o 5 mlynedd o leiaf.

Blaenoriaeth 2
Ymgeiswyr sydd ar hyn o bryd yn byw neu'n bennaf mewn cyflogaeth yn y gymuned am cyfnod di-dor o 3 blynedd ar adeg y cais.

Blaenoriaeth 3
Ymgeiswyr gyda chynnig cadarn o gyflogaeth yn y gymuned, ac a fyddai fel arall yn yn methu derbyn y cynnig oherwydd diffyg rhent addas a fforddiadwy tai yn yr ardal.

Blaenoriaeth 4
Ymgeiswyr yn bodloni cysylltiad lleol â'r cynghorau cymuned clwstwr ehangach o amgylch Ardal ddaearyddol rhwng pump A deg milltir o fewn Sir Ddinbych.

Blaenoriaeth 5
Preswyliad deuddeg mis mewn perthynas â Sir Ddinbych gyfan a lle ystyrir bod symud i leoliad gwledig yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer anghenion y Aelwyd.

Eiddo'n barod i'w osod Awst 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 6HZ
  • Cod Post: LL18 6HZ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£583.13 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English