Plot 76, 76, 77 & 78 Parc Pentywyn, Deganwy

4 x Tŷ Pâr 3 Llofft 5 Person

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 13.05.21 at 23:45

4 Tŷ Pâr 3 Llofft 5 Person ar gael trwy'r cynllun Rhent Canolraddol gan Adra.

Rhent Misol: £715.77

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin, tair ystafell wely, ystafell gyda thoiled ac ymolchfa.

Cegin gyda ystod o unedau ac gofodau penodol ar gyfer nwyddau – h.y. rhewgell/oergell, peiriant golchi a peiriant sychu, Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC, Gerddi yn y cefn ac ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd.
Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn/ neu wedi byw neu weithio yn yr ardal / cymuned am y 12 mis blaenorol neu gyda chysylltiad teuluol agos gydag aelod o’r teulu wedi bod yn byw yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd.

Os nad oes digon o ymgeiswyr o’r gymuned leol, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau cyfagos cyn agor allan i ymgeiswyr o rannau eraill o Gonwy

Caniatau anifeiliaid yn unol a’r amodau o fewn y cytundeb tenantiaeth

Ar Gael: Gorfennaf 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL31 0FP
  • Cod Post: LL31 9FP
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£715.77 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £ 683.69

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English