Plot 67 Parc Tirionfa, Rhuddlan

  • Shared Equity

Ty Teras 2 Lofft

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

2 x Ty Teras 2 Lofft 4 Person ar gael ar y CynllunRhan Ecwiti.

Mae'r tŷ yn cynnwys ystafell fyw yn arwain at ystafell fwyta cegin cynllun agored, Mae dwy ystafell wely wedi eu lleoli ar y llawr cyntaf wrth ochr ystafell ymolchi deuluol.

Pris Fforddiadwy £76,926

Gyda Tal Gwasanaeth o £85.50

Gweler isod am Feini Prawf Preswyl Lleol

Blaenoriaeth 1

Ymgeiswyr sy'n byw neu mewn gwaith yn ardal ward y Cyngor Cymuned ar hyn o bryd ac wedi bod am gyfnod di-dor o leiaf 5 mlynedd ar adeg y cais. Ymgeiswyr sydd wedi byw yn y gymuned o'r blaen am gyfnod o 5 mlynedd o leiaf ac yn dymuno dychwelyd i fyw yno.

Ymgeiswyr y mae angen iddynt symud i'r gymuned er mwyn rhoi neu dderbyn cymorth i neu gan aelod o'r teulu agos (a ddiffinnir fel rhiant neu blentyn) y mae aelod o'r teulu agos yn byw yn y gymuned ar hyn o bryd ac wedi bod cyfnod di-dor o 5 mlynedd o leiaf.

Blaenoriaeth 2

Ymgeiswyr sydd ar hyn o bryd yn byw neu'n bennaf mewn cyflogaeth yn y gymuned am cyfnod di-dor o 3 blynedd ar adeg y cais.

Blaenoriaeth 3

Ymgeiswyr gyda chynnig cadarn o gyflogaeth yn y gymuned, ac a fyddai fel arall yn yn methu derbyn y cynnig oherwydd diffyg rhent addas a fforddiadwy tai yn yr ardal.

Blaenoriaeth 4

Ymgeiswyr yn bodloni cysylltiad lleol â'r cynghorau cymuned clwstwr ehangach o amgylch Ardal ddaearyddol rhwng pump A deg milltir o fewn Sir Ddinbych.

Blaenoriaeth 5

Preswyliad deuddeg mis mewn perthynas â Sir Ddinbych gyfan a lle ystyrir bod symud i leoliad gwledig yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer anghenion y Aelwyd.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 6LB
  • Cod Post: LL18 6LB
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£128,200 £76,926 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English