Plot 66 & 67 Millstone View, Chester Road, Penymynydd

  • Shared Equity

2 x Ty Par 3 llofft ar gael

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

2 x Tŷ Par 3 llofft math Dart ar gael ar werth drwy'r Cynllun Rhan Ecwiti.

Pris fforddiadwy 70% - £175,000

Pris Marchnad Agored: £250,000

Isafswm blaendal o 5% o'r pris y farchnad agored

Daliadaeth yr eiddo yw Rhydd-ddaliad. Tâl Gwasanaeth Blynyddol (i'w gadarnhau) (manylion a ddarparwyd gan y Datblygwr, holwch y datblygwr cyn talu'r ffi cadw)

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Mi fydd rhaid i chi gyfarfod y meini prawf cysylltiad lleol ar gyfer cartrefi fforddiadwy gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i:

Blaenoriaeth 1 - 13/07/2022 - 10/08/2022 Wedi byw neu weithio am 3 mlynedd ddi-dor cyn meddiant yr eiddo fforddiadwy yn cymuned Penyffordd, neu gyda chysylltiad lleol cryf i’r ward drwy gael rhieni, brawd, chwaer, plentyn, teidiau a neiniau, wŷr neu wyres sydd yn byw yn y Ward ac wedi byw yno ers lleiafswm o 3 mlynedd ddi-dor.

Blaenoriaeth 2 - 11/08/2022 - 08/09/2022 Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir yn Flaenoriaeth 1, bydd y meini prawf yn ymestyn i Hope, Leeswood, Buckely Bestre East, Buckley Pent Robin, Ewlo, Hawarden, Broughton NE, Broughton S and Higher Kinnerton.

Blaenoriaeth 3 - 09/09/20222 - 04/11/2022 Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1 a 2 bydd anghenion preswyl a gwaith yn ymestyn i Sir y Fflint yn gyfan, gydag amser cymhwyso yn lleihau o 3 mlynedd i 2 mlynedd. Blaenoriaeth 4 Os nad oes Person Dynodedig wedi ei adnabod fel y nodir ym Mlaenoriaeth 1, 2 a 3 bydd anghenion preswyl yn ymestyn i gynnwys Siroedd Dinbych a Wrecsam gydag amser cymhwyso yn lleihau o 2 mlynedd i 12 mis.

We will require £75.00 assessment fee to cover our administration costs for the assessment. This fee will also hold the property for you whilst we carry out the necessary checks. This fee is non-refundable.

Ffioedd i Gyngor Sir y Fflint Bydd gofyn ichi lofnodi Arwystol Cyfreithiol sy'n ddogfen gyfreithiol isicrhau'r ecwiti 30%. Bydd Cyngor Sir y Fflint yn codi ffi o £300 ar gyfer paratoi'r ddogfen hon.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Chester Road, Penyffordd, Chester CH4 0JZ, UK
  • Cod Post: CH4 0JZ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£250,000 £175,000 Minimum 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English