Plot 65 Llys y Morfa, Rhuddlan

  • Rent To Own

Tŷ Teras 2 Lofft 4 Person

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.11.20 at 23:45

Tŷ Canol Teras 2 Lofft 4 Person ar y cynllun Rhentu I Brynu drwy Adra

Mae'r cartref hyfryd 2 ystafell wely hwn yn ddelfrydol ar gyfer prynwyr tro cyntaf. Mae ardal agored ar draws y llawr gwaelod yn creu digon o le. Mae drysau Ffrengig yn agor allan i'r ardd yn y cefn. Mae dwy ystafell wely fawr wedi'u lleoli ar y llawr cyntaf ochr yn ochr ag ystafell ymolchi deuluol o ansawdd uchel.
Mae’r cartref yn cynnwys: Gwres canolog LPG, ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC, gerddi yn y tu blaen a’r cefn ac ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd.

Rent Misol: £650.00 a Tal Gwasaneth: £15.10

Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Ddinbych, Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arrall.

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm y cartref dros £29,250 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

· Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

· Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

· Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Rydym yn caniatau anifeiliaid anwes ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle

Bydd pob eiddo yn destun cyfamodau a osodir gan y Datblygwr gweler y ddogfen ynglwm.

Ready To Let: Gorfennaf 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 6HZ
  • Cod Post: LL18 6HZ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£156,000 £665.10 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £ 650

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English