Plot 65 & 66 Llanfair Road, Abergele

 • Rent To Own

2 x Tŷ Pâr 3 Llofft 5 Person

 • Conwy
 • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 07.03.21 at 23:45

2 x Ty Pâr 3 Lofft 5 Person ar gael ar y Cynllun Rhent i Brynu gyda Adra.

 • Cartrefi modern effeithlonrwydd ynni
 • Stad modern gyda lle agored
 • Agos i gyfleusterau lleol
 • Cartrefi gyda cynllun teuluol
 • System wresogi nwy
 • Ffenestri a drysau UPVC Gerddi tywyrch

Rhent Misol: £737.25 - Mae’n rhaid i’r rhent gael ei dalu mis o flaen llaw drwy Ddebyd Uniongyrchol neu ddull tebyg.

Tâl Gwasanaeth £91.95 y mis

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn/ neu wedi byw neu weithio yn yr ardal / cymuned am y 12 mis blaenorol neu gyda chysylltiad teuluol agos gydag aelod o’r teulu wedi bod yn byw yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd.

Os nad oes digon o ymgeiswyr o’r gymuned leol, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau cyfagos cyn agor allan i ymgeiswyr o rannau eraill o Gonwy.

Rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth ac ennill dros £30,738 (Incwm Cartref) y flwyddyn a rhaid iddynt beidio â chael blaendal digonol i'w galluogi i gael morgais.

 • cewch gyfle i brynu'r cartref rydych yn ei rentu a gallwch gronni cyfandaliad tuag at flaendal morgais wrth rentu'r cartref
 • byddwch yn rhentu'r cartref i ddechrau a gallwch dderbyn 25% o'r rhent a dalwyd dros gyfnod y denantiaeth a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os oes un) yn ystod y cyfnod o amser yr ydych wedi rhentu'r eiddo i'w ddefnyddio fel blaendal tuag at brynu'r eiddo.
 • bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb

Rydym yn caniatau anifeiliad anwes yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle.

Cliciwch ar y linc am fwy o fanylion am y cynllun: https://taiteg.org.uk/cy/schem...

Yn barod i osod: - Ebrill 2021

Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: LL22 8FT
 • Cod Post: LL22 8FT
 • Ystafelloedd Gwely: 3
 • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£165,000 £829.20 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £737.25

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English