Plot 53 Ffordd Porthdy, Rhuddlan

Tŷ Ar Ben Ei Hun 4 Llofft 8 Person

  • Sir Ddinbych
  • 4 Ystafelloedd Gwely

Tŷ ar ben ei hun 4 Llofft 8 person ar gael drwy'r cynllu Rhent Canolraddol drwy Adra

Mae'r Wentworth yn asio dyluniad cain â nodweddion cyfoes i greu cartref cyfforddus o fri. Mae'r cyntedd croesawgar yn arwain at yr ardal fyw eang, tra bod y gegin / ardal fwyta cynllun agored yn ffurfio calon y tŷ hardd hwn. Mae'r brif ystafell wely en suite yn un o bedair ystafell wely ar y llawr cyntaf sy'n cynnig digon o le. Yn olaf, mae'r ystafell gotiau a garej integredig yn nodweddion dymunol sy'n addas ar gyfer bywyd teuluol modern.

Rhent Misol £880.00 a Tal Gwasaneth £7.84

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn/ neu wedi byw neu weithio yn yr ardal / cymuned am y 12 mis blaenorol neu gyda chysylltiad teuluol agos gydag aelod o’r teulu wedi bod yn byw yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd.

Os nad oes digon o ymgeiswyr o’r gymuned leol, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau cyfagos cyn agor allan i ymgeiswyr o rannau eraill o Sir Ddinbych.

Rydym yn caniatau anifeiliaid anwes ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle

Bydd pob eiddo yn destun cyfamodau a osodir gan y Datblygwr gweler y ddogfen ynglwm.

Barod i'w osod: Gorffennaf 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: -0.002961158751118234, 0.020570866763591766
  • Cod Post: LL18 6HZ
  • Ystafelloedd Gwely: 4
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£887.84 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal =£880

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English