Plot 53 & 54 Llanfair Road, Abergele

2 x Tŷ Pâr 2 Llofft

 • Conwy
 • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 07.03.21 at 23:45

2 x Tŷ Pâr 2 Llofft ar gael ar y Cynllun Rhentu Canolradd gyda Adra.

 • Cartrefi modern effeithlonrwydd ynni
 • Stad modern gyda lle agored
 • Agos i gyfleusterau lleol
 • Cartrefi gyda cynllun teuluol
 • System wresogi nwy
 • Ffenestri a drysau UPVC Gerddi tywyrch

Rhent Misol: £532.19 - Mae’n rhaid i’r rhent gael ei dalu mis o flaen llaw drwy Ddebyd Uniongyrchol neu ddull tebyg.

Tâl Gwasanaeth oddeutu £91.95 y mis

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn/ neu wedi byw neu weithio yn yr ardal / cymuned am y 12 mis blaenorol neu gyda chysylltiad teuluol agos gydag aelod o’r teulu wedi bod yn byw yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd.

Os nad oes digon o ymgeiswyr o’r gymuned leol, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau cyfagos cyn agor allan i ymgeiswyr o rannau eraill o Gonwy.

Rydym yn caniatau anifeiliad anwes yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle.

Barod i'w osod: Mai 2021

Manylion Eiddo

 • Cyfeiriad: LL22 8FT
 • Cod Post: LL22 8FT
 • Ystafelloedd Gwely: 2
 • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£616.18 Yn gyfartal i swm rhent misol

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English