Plot 5 Brookdale Road, Rhyl

  • Shared Equity

TY 2 Lofft Pen Teras

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 29.11.19

Tŷ 2 Lofft Pen Teras ar gael drwy'r cynllun Rhan Ecwiti

Mae'r eiddo yn cynnwys cegin, ystafell fyw toiled lawr griaiau a dwy lofft. Gardd i'r cefn a man parcio i'r blaen yr eiddo.

Pris Fforddiadwy 70%: £71,510

Rhaid i ymgeiswyr:

a) Wedi byw / preswylio yn ardal Cyngor Cymuned Rhyl am gyfnod parhaus o 5 mlynedd yn union cyn meddiant arfaethedig yr eiddo.

b) Wedi byw / byw yng Nghyngor Cymuned Rhyl am gyfnod parhaus o 5 mlynedd ac yn dymuno symud yn ôl.

c) Wedi gweithio'n barhaus yn ardal Cyngor Cymuned Rhyl am o leiaf 5 blynedd, neu wedi ymddeol o waith yn yr ardal o fewn y 2 flynedd ddiwethaf, yn dilyn gwaith parhaus yn yr ardal am o leiaf 5 blynedd.

d) Person sydd wedi gadael llety wedi'i glymu fel ei brif breswylfa ac sydd wedi byw neu weithio yn ardal Rhyl am o leiaf 5 mlynedd.

e) Person sy'n weithiwr allweddol, sy'n gweithio yn ardal Cyngor Cymuned Rhyl ac sy'n dymuno byw yn yr ardal. f) Person sy'n symud i'r ardal i ofalu am berthynas / ffrind agos sy'n gymwys fel yn (a) Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr fel y nodwyd uchod, byddwn wedyn yn ystyried ymgeiswyr o Sir Ddinbych gyfan, gan roi blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â chysylltiad ag ardal Cyngor Cymuned Rhyl ac ardaloedd cynghorau cymunedol cyfagos, meini prawf cymhwyso fel y nodwyd uchod

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tai Teg ar 03456 015605

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 4PL
  • Cod Post: LL18 4PL
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£102,000 £71,510 Isafswm 5%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English