Plot 5 & 6 Cae Mair, Llanfair Dyffryn Clwyd

2 x Tŷ Teras 2 Lofft 4 Person

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

2 x Tŷ teras 2 Lofft 4 Person ar gael drwy'r cynllun Rhent Canolraddol drwy Tai Gogledd Cymru.

Tŷ pâr dwy ystafell wely gydag ystafell fyw fawr, ystafell fwyta a chegin a toiled lawr grisiau. I'r llawr cyntaf mae dwy ystafell wely ddwbl. Mae yna ensuite i'r brif ystafell wely ac ystafell ymolchi i'r teulu. Mae'r ardd ffrynt a chefn wedi'i gosod ar lawnt gyda pharcio ar gyfer dau gar. Mae Cae Mair ddwy filltir o Rhuthun, ar gyrion pentref LlanfairDC, o fewn cyrraedd amwynderau lleol

Rhent Misol £498 - Nid oes angen blaendal

Blaenoriaeth 1:

(i) Rhaid i'r ymgeisydd fod wedi byw / preswylio fel ei Brif Breswylfa yn barhaus yn ardal Llanfair Dyffryn Clwyd am 5 mlynedd.

(ii) Rhaid i'r ymgeisydd fod wedi byw / preswylio fel ei Brif Breswylfa yn barhaus yn ardal Llanfair Dyffryn Clwyd am 5 mlynedd ac yn dymuno symud yn ôl.

(iii) Mae'r ymgeisydd wedi gweithio'n barhaus yn ardal Llanfair Dyffryn Clwyd am o leiaf 5 mlynedd - neu wedi ymddeol o'i waith yn yr ardal o fewn y 2 flynedd ddiwethaf yn dilyn gwaith parhaus yn yr ardal am o leiaf 5 mlynedd.

(iv) Ymgeisydd sydd wedi gadael llety wedi'i glymu fel ei brif breswylfa ac sydd wedi byw neu weithio yn yr ardal am o leiaf 5 mlynedd.

(v) Aelwyd sy'n cynnwys gweithiwr allweddol sy'n gweithio yn yr ardal ac sy'n dymuno byw yn yr ardal - nid oes angen unrhyw gyfnod cymhwyso.

(vi) Pan fo ymgeisydd / unigolyn yn symud i'r ardal i ofalu am berthynas / ffrind agos sydd (i) yn gymwys fel uchod a (ii) sydd angen gofal a sylw sylweddol.

Blaenoriaeth 2:

Fel yr uchod yn (i), (ii) a (iii) ond yn lleihau o 5 mlynedd i 4 mlynedd

Blaenoriaeth 3:

Fel yr uchod yn (i), (ii) a (iii) ond yn lleihau o 4 mlynedd i 3 mlynedd

Blaenoriaeth 4:

Lle nad oes ymgeisydd cymwys yn bodoli, bydd yr ardal yn ymestyn i'r cynghorau tref neu gymuned gyfagos, yna byddwn yn ymestyn yn raddol tuag allan i 5 milltir radws or ardal.

Ar gael: Awst 2020

Mae'n rhaid I’r aelwyd allu fforddio costau tai (gan gynnwys rhent ag unrhyw tál gwasanaeth) a dylai'r rhain gyfateb i ddim mwy nag oddeutu 30% o'r incwm gros.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Tai Gogledd Cymru ar 01492 572727

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL15 2BF
  • Cod Post: LL15 2BF
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£498 Dim Blaendal

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English