plot 5, 6, 7, 8, 34 & 35 Parc Tyddyn Bach, Holyhead

  • Rent To Own

Semi detached 3 bed 5 person property

  • Ynys Môn
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.10.21 at 23:45

Eiddo 3 ystafell 5 person ar gael ar y cynllun Rhent i Brynu gan Clwyd Alyn


Mae gan yr eiddo ffordd neuadd, lolfa i'r tu blaen a chegin / cinio i'r cefn gyda W/C i lawr y grisiau, i fyny'r grisiau mae 2 ystafell wely ddwbl ystafell wely sengl ac ystafell ymolchi i'r teulu.


Lleafswm incwm i gael eich cysidro £34,000 (incwm gwaith yn unig).

Rhent Misol: £725 & Tal gwasanaeth: £10.81 y mis.


Yn derbyn anifeiliaid (2)


Ar Gael Hydref 2021


Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: TBC
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£185,000 £725 6 weeks rent

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English