Plot 5, 6, 7, 8 Safle Garregfawr, Lon Garreg Fawr, Bae Trearddur, Sir Fon

  • Discounted S106 Properties

4 x Ty Par newydd 3 llofft ar gael i brynnu trwy Williams & Goodwin o dan y Cynllun Adran 106 ar Ddisgownt.

  • Ynys Môn
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 18.09.19

Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ym Mae Trearddur drwy'r Cynllun Adran 106 ar Ddisgownt.

Mae'r eiddo'n cynnwys cyntedd, toiled,ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, 3 ystafell wely ac ystafell ymolchi.

Mae pob eiddo'n cynnwys gerddi hael a pharcio ar y safle.

Bydd gofyn cofrestru gyda Tai Teg cyn ymgeisio, www.taiteg.org.uk

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Williams & Goodwin ar 01407 760500.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL65 2YL
  • Cod Post: LL65 2YL
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£222,500 o £155,750 20%

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English