Plot 44 a 45 Ffordd Eryri, Caernarfon, Gwynedd (math Rhuddlan)

  • Rent To Own

2 x Eiddo ty par 2 lofft, 4 person ar gael drwy'r cynllun Rhent i'w Brynu gyda ADRA.

Ar gael o Chwefror 2020.

  • Gwynedd
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 29.11.19

Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell fyw, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 2 lofft ac ystafell ymolchi.

Mae'r eiddo'n elwa o wres canolog nwy, ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC, hob nwy intergredig a phobty trydanol, cawod uwchben bath gyda sgrin.

Tu allan, mae ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd a gardd tu cefn.

Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Gwynedd.

Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arall.

Rhent misol - £610.00 (£140.84 / wythnos )

Blaendal - £610.00

Tal gwasanaeth - £2.88 yr wythnos (£150 y flwyddyn)

Bydd gofyn i ymgeiswyr ennill isafswm o £30,729 incwm cartref cyn eu hystyried.

Tenantiaeth - Aswiriedig Byrddaliol 6 mis, fydd wedyn yn parhau ar sail misol.

Bydd angen cofrestru gyda Tai Teg i ymgeisio, www.taiteg.org.uk

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL55 2UR
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£159,500 £610.00 rhent £610.00 blaendal

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English