Plot 45, 48, 49 & 50 Gerddi Edwin, Llay

  • Shared Ownership

4 x Tŷ Pâr 3 Llofft 5 person

  • Wrecsam
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 23.04.21 at 23:45

3 x Tŷ 3 Lofft 5 Person ar gael drwy cynllun Rhan Berchnogaeth gyda Adra

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 3 llofft, en-suite ac ystafell ymolchi.gwres canolog nwy, ffenestri a drysau gwydr dwbl UPV, gerddi yn y tu blaen a’r cefn ac ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd

Pris Marchnad Agored: £160,000 (Pris April 2019)

Blaendal o 5% gyda rhent misol ar 100% = £675 (e.e Rhent yn seiliedig ar siar 50% or Pris Farchnad Agored= £229.17) a Rhent Misol Plot 45 & 48 £18.77 a Plot 49 & 50 £14.15

Caiff ymgeiswyr eu hystyried yn y drefn hon:

Blaenoriaeth 1 – Preswylio / neu deulu agos – Ardal Cyngor Cymuned Llay – Un blwyddyn cyn daliadaeth neu mewn cyflogaeth llawn amser o fewn ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 6 mis cyn y daliadaeth arfaethedig.

  • Preswylio blaenorol / neu deulu agos - Ardal Cyngor Cymuned Llay – cyfnod o 5 mlynedd di-dor neu cyflogaeth blaenorol o fewn Ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 5 mlynedd
  • Os nad oes blaenoriaeth 1 na blaenoriaeth 2 – ar ôl 8 wythnos – agor i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Os nad oes ymgeisydd yn cymhwyso yn blaenoriaeth 3 o fewn 12 wythnos – yna, bydd unrhyw berson, yn barn Adra neu’r Cyngor sydd a Angen Tai yn cael ei drin fel person cymwys.

Os nad oes unigolyn yn cyrraedd y gofynion uchod gan Tai Teg ayb ac ar ôl hysbysu / masnacha mewn papur newydd yn ardal Wrecsam am o leiaf 4 wythnos:

Blaenoriaeth 2 – Fel yr uchod – ond ar gyfer - Gwersyllt, Rosset ac Ardal Cyngor Cymmuned Gresford. (i gynnwys marchnata ychwanegol ayb).

Blaenoriaeth 3 – Os nad oes blaenoriaeth 1 na blaenoriaeth 2 – ar ôl 8 wythnos – agor i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Blaenoriaeth 4 – Os nad oes ymgeisydd yn cymhwyso yn blaenoriaeth 3 o fewn 12 wythnos – yna, bydd unrhyw berson, yn barn Adra neu’r Cyngor sydd a Angen Tai yn cael ei drin fel person cymwys

Barod i'w osod: Ebrill 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL12 0QT
  • Cod Post: LL12 0QT
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£160,000 Yn ddibynnol ar % isafswm 5%

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English