Plot 43, Ffordd Eryri, Caernarfon, Gwynedd

  • Rent To Own

Eiddo 3 llofft ar gael drwy'r cynllun Rhent i'w Brynu gyda Adra.

Ar gael Mawrth 2020.

  • Gwynedd
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 13.12.19

Ty teras 3 llofft ar gyfer 5 person ar gael drwy'r cynllun Rhent i'w Brynu.

Mae'r eiddo'n cynnwys lolfa, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 3 llofft, un gyda en-suite ac ystafell ymolchi.

Gwres canolog nwy a ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC.

Tu allan mae gardd i'r cefn ac ardal parcio oddi ar y ffordd.

Plis noder Isafswm Incwm Cartref er mwyn ymgeisio yw £36,000.

Ystyriwch bris yr eiddo yn erbyn y morgais y gallech fod yn gymwys ar ei gyfer gan y bydd angen i chi brynu'r eiddo rhwng blwyddyn 2 a blwyddyn 5.

Tenantiaeth - Aswiriedig Byrddaliol 6 mis, fydd wedyn yn parhau ar sail misol.

Bydd blaenoriaeth i ymgeiswyr sy'n byw neu weithio yn ardal Sir Gwynedd.

Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol, byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arall.

Tal gwasanaeth - £2.88 yr wythnos (£150 y flwyddyn)

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL55 2UR
  • Cod Post: LL55 2UR
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£190,000 £665.00 £665.00

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English