Plot 43 & 46 Llys Ffyddion, Dyserth,

  • Rent To Own

1 x Tŷ Pâr 3 Llofft 5 Person

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 30.11.20 at 23:45

Tŷ Pâr 3 Llofft 5 Person ar y cynllun Rhentu I Brynu drwy Adra

Mae'r tai tref hyfryd hyn yn ddelfrydol ar gyfer prynwyr tro cyntaf neu ostyngwyr. Mae lolfa ysgafn ac awyrog yn arwain drwodd i gegin ac ystafell fwyta cynllun agored gyda drysau Ffrengig yn agor allan i'r ardd yn y cefn. Mae ystafelloedd gwely eang wedi'u lleoli ar y llawr cyntaf ochr yn ochr ag ystafell ymolchi deuluol o ansawdd uchel

Rhent Misol: £720.00 a Tâl Gwasanaeth: £21.66

Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Ddinbych. Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arrall.

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm y cartref dros £32,640 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

· Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

· Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

· Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Rydym yn caniatau anifeiliaid anwes ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle

Bydd pob eiddo yn destun cyfamodau a osodir gan y Datblygwr gweler y ddogfen ynglwm.

Ready To Let: Hydref 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 6BZ
  • Cod Post: LL18 6BZ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£174,000 £741.66 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £720

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English