Plot 92, 94, 96 & 98 Markham Fields, Llay

Fflat llawr gawelod gyda myndediad annibynol

  • Wrecsam
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 23.06.21 at 23:45

4 x fflat 1 ystafell 2 berson, llawr gaelod ar ggael ar y cynllun rhent canolraddol gan Adra.

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa /cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 1 llofft ac ymolchfa.

Gwres canolog nwy

Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC

Ardal ar gyfer parcio 1 car oddi ar y ffordd

Llofft 1: 3.92m x 3.15m

Rhent: £383.38 wedi talu yn fisol ymlaen llaw drwy Debyd Uniogyrchol. Tal Gwasnaeth: £11.44pcm.


Meini prawf preswylio:

Blaenoriaeth 1

Preswylio / neu deulu agos – Ardal Cyngor Cymuned Llay – Un blwyddyn cyn daliadaeth neu mewn cyflogaeth llawn amser o fewn ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 6 mis cyn y daliadaeth arfaethedig.

Preswylio blaenorol / neu deulu agos - Ardal Cyngor Cymuned Llay – cyfnod o 5 mlynedd di-dor neu cyflogaeth blaenorol o fewn Ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 5 mlynedd

Os nad oes unigolyn yn cyrraedd y gofynion uchod gan Tai Teg ayb ac ar ôl hysbysu / masnacha mewn papur newydd yn ardal Wrecsam am o leiaf 4 wythnos:

Blaenoriaeth 2

Fel yr uchod – ond ar gyfer -  Gwersyllt, Rosset ac Ardal Cyngor Cymmuned Gresford. (i gynnwys marchnata ychwanegol ayb).  

Blaenoriaeth 3 –

Os nad oes blaenoriaeth 1 na blaenoriaeth 2 – ar ôl 8 wythnos – agor i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Blaenoriaeth 4

Os nad oes ymgeisydd yn cymhwyso yn blaenoriaeth 3 o fewn 12 wythnos – yna, bydd unrhyw berson, yn barn Adra neu’r Cyngor sydd a Angen Tai yn cael ei drin fel person cymwys.


Caniatau anifeiliaid yn unol a’r amodau o fewn y cytundeb tenantiaeth

Ar gael Awst 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL12 0QH
  • Cod Post: LL12 0QH
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£394.82 £394.82 - The equivalent of 1 months rent payment will be taken as a deposit at the start of the tenancy

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English