Plot 47 & 52 Gerddi Edwin, Llay

  • Shared Ownership

Semi Detached 3 bed property

  • Wrecsam
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 07.05.21 at 23:45

2 x Eiddo par 3 ystafell 5 person ar gael trwy'r cynllun Rhan Berchnogaeth.

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa, cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 3 llofft ac ymolchfa.

Gwres canolog nwy a Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC A

Gerddi yn y tu blaen a’r cefn ac ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd

Pris Marchnad Agored: £190,000 (Pris Ebrill 2019)

Blaendal o 5% gyda rhent misol ar 100% = £700 (e.e Rhent yn seiliedig ar siar 50% or Pris Farchnad Agored= £217.71) a Rhent Misol £18.77


Meini Prawf Preswylio:

Blaenoriaeth 1 –

Preswylio / neu deulu agos – Ardal Cyngor Cymuned Llay – Un blwyddyn cyn daliadaeth neu mewn cyflogaeth llawn amser o fewn ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 6 mis cyn y daliadaeth arfaethedig.

Preswylio blaenorol / neu deulu agos - Ardal Cyngor Cymuned Llay – cyfnod o 5 mlynedd di-dor neu cyflogaeth blaenorol o fewn Ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 5 mlynedd

Os nad oes unigolyn yn cyrraedd y gofynion uchod gan Tai Teg ayb ac ar ôl hysbysu / masnacha mewn papur newydd yn ardal Wrecsam am o leiaf 4 wythnos:

Blaenoriaeth 2 -

Fel yr uchod – ond ar gyfer -  Gwersyllt, Rosset ac Ardal Cyngor Cymmuned Gresford. (i gynnwys marchnata ychwanegol ayb).  

Blaenoriaeth 3 –

Os nad oes blaenoriaeth 1 na blaenoriaeth 2 – ar ôl 8 wythnos – agor i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Blaenoriaeth 4 –

Os nad oes ymgeisydd yn cymhwyso yn blaenoriaeth 3 o fewn 12 wythnos – yna, bydd unrhyw berson, yn barn Adra neu’r Cyngor sydd a Angen Tai yn cael ei drin fel person cymwys

Ar Gael: Ebrill 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL12 0QT
  • Cod Post: LL12 0QT
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£190,000 Minimun 25% - 75% (Initial purchase)

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English