Plot 41, 43, 55 & 57 Gerddi Edwin, Llay

Fflat Llawr gwaelod 1 ystafell gyda myndediad annibynol

  • Wrecsam
  • 1 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 07.05.21 at 23:45

4 x fflat gwaelod 1 ystafell, 2 berson ar gael trwy'r cynllun Rhent Canolraddol gan Adra.

Mae’r eiddo’n cynnwys lolfa /cegin/ystafell fwyta, ystafell gotiau lawr grisiau, 1 llofft ac ymolchfa.


Gwres canolog nwy Ffenestri a drysau gwydr dwbl UPVC Ardal ar gyfer parcio 1 car oddi ar y ffordd

Llofft 1: 3.92m x 3.15m

Rent: £394.99 wedi talu yn fisol ymlaen llaw drwy Debyd Uniogyrchol
Tal Gwasanaeth: £11.44pcm.

Mae’r denantiaeth yn Denantiaeth Aswiriedig Byrddaliol 6 mis,fydd wedyn yn parhau ar sail misol. Cyn belled â gedwir at dermau’r denantiaeth, mae ein hymrwymiad i chi yn un tymor hir.

Meini Prawf Preswylio:

Blaenoriaeth 1 –

Preswylio / neu deulu agos – Ardal Cyngor Cymuned Llay – Un blwyddyn cyn daliadaeth neu mewn cyflogaeth llawn amser o fewn ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 6 mis cyn y daliadaeth arfaethedig.

Preswylio blaenorol / neu deulu agos - Ardal Cyngor Cymuned Llay – cyfnod o 5 mlynedd di-dor neu cyflogaeth blaenorol o fewn Ardal Cyngor Cymuned Llay am gyfnod o 5 mlynedd

Os nad oes unigolyn yn cyrraedd y gofynion uchod gan Tai Teg ayb ac ar ôl hysbysu / masnacha mewn papur newydd yn ardal Wrecsam am o leiaf 4 wythnos:

Blaenoriaeth 2 –

Fel yr uchod – ond ar gyfer -  Gwersyllt, Rosset ac Ardal Cyngor Cymmuned Gresford. (i gynnwys marchnata ychwanegol ayb).  

Blaenoriaeth 3 –

Os nad oes blaenoriaeth 1 na blaenoriaeth 2 – ar ôl 8 wythnos – agor i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Blaenoriaeth 4 –

Os nad oes ymgeisydd yn cymhwyso yn blaenoriaeth 3 o fewn 12 wythnos – yna, bydd unrhyw berson, yn barn Adra neu’r Cyngor sydd a Angen Tai yn cael ei drin fel person cymwys.


Caniatau anifeiliaid yn unol a’r amodau o fewn y cytundeb tenantiaeth

Ar Gael: Ebrill 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL12 0QT
  • Cod Post: LL12 0QT
  • Ystafelloedd Gwely: 1
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£394.99 £394.99 - 1 mis o daliad rhent i’w dalu o flaen llaw fel blaendal ar ddechrau’r denantiaeth.

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English