Cyfryngau Cymdeithasol

Plot 4 & 7 St Marks Mews, Church Hill, Cei Connah, CH5 4AH

2 x Tŷ 3 Llofft Canol Teras

  • Sir Fflint
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 01.12.18

Eiddo 3 lofft ar rhent trwy Cynllun Rhent Canolraddol.

Mae plot 4 a 7 (The Delyn) yn dai canol teras sy'n elwa o wres canolog nwy sy'n effeithlon a gwydr dwbl UPVC drwyddi draw yn ogystal â nwyddau dŵr glaw UPVC.

Mae'r eiddo yn cynnwys cyntedd gyda grisiau sy'n arwain i'r llawr cyntaf gyda toiled ac ystafell gotiau . Mae'r gegin wedi ei leoli I’r blaen y tŷ ac mae ganddo unedau cyfoes, arwynebau gwaith cyferbyniol, popty integredig a hob ac uned sinc dur di-staen. Darperir hob, popty / grill a echdynnwr popty integredig yn ogystal ag oergell / rhewgell integredig. Darperir plymio a lle ar gyfer peiriant golchi. Mae'r gegin yn cynnwys ardal fwyta. Lleolir lolfa ar wahân yng nghefn y tŷ, gyda drysau gwydr dwbl yn arwain allan i'r ardd gefn.
Ar y llawr cyntaf, mae yna dair ystafell wely, ystafell ymolchi wedi'i ffitio'n llawn, gan gynnwys bath a chawod gyda teils rhannol.

Gardd i’r cefn ac ardal ar gyfer parcio oddi ar y ffordd.

Rhent misol a Thâl Gwasanaeth £560.00 gyda blaendal o £560.00

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Cei Conna am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol.
Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Cei Conna yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau Shotton, Deeside & Queensferry cyn agor allan i Sir Y Fflint.

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00

Barod i'w osod oddeutu Rhagfyr 2018 / Ionawr 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: CH6 4AH
  • Cod Post: CH5 4AH
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Ail Osod

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
Rhent a Thâl Gwasanaeth Misol £560 £560

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0845 6015605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English