Plot 391 Croes Atti, Oakenholt, Flint

  • Rent To Own

Eiddo 2 ystafell wely canol teras - Elwy House Type

  • Sir Fflint
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 03.12.21 at 23:45

Eiddo 2 ystafell wely ar y cynllun rhentu i brynu trwy Clwyn Alyn

Llawr Gwaelod Cyntedd helaeth, storfa, clogynnau, Cegin o flaen yr eiddo gyda byw a bwyta yn y cefn. Llawr cyntaf 2 ystafell wely ddwbl gydag ystafell ymolchi deuluol

Rhent - £650

Tal Gwasanaeth £8.32 y mis

Isafswm incwm cartref i gael eich cysidro ydy £30,000 (incwm gweithio yn unig)

tenantiaeth fyrddaliol sicr

Dim cyswllt lleol.

Anifeiliaid:

Rydym yn cadw'r hawl i ddod â'r dyddiad cau ymlaen os derbynnir nifer ddigonol o ymgeiswyr.


Barod Rhagfyr 16 2021

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: CH6 5GJ
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£157,000 £650 6 weeks rent as deposit

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English