Plot 39 Llys Fyddion, Dyserth

Tŷ Pâr 3 Llofft 5 Person

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.07.20 at 23:45

Tŷ Par 3 Llofft 5 person ar gael drwy'r cynllu Rhent Canolraddol drwy Adra

Mae'r Marlow yn gwneud defnydd gwych o le, gyda'i dair ystafell wely sy’n ddelfrydol ar gyfer cyplau, teuluoedd ifanc neu'r rhai sy'n cymryd eu cam cyntaf I brynnu eiddo. Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys lolfa fawr a chegin / ardal fwyta cynllun agored ymarferol, ynghyd ag ystafell gotiau i lawr y grisiau. I fyny'r grisiau, mae gan y brif ystafell wely ystafell gawod en suite ei hun, yn ogystal ag ystafell ymolchi I'r teulu.

Rhent Misol £680.00 a Tal Gwasaneth £14.40

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn/ neu wedi byw neu weithio yn yr ardal / cymuned am y 12 mis blaenorol neu gyda chysylltiad teuluol agos gydag aelod o’r teulu wedi bod yn byw yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd.

Os nad oes digon o ymgeiswyr o’r gymuned leol, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau cyfagos cyn agor allan i ymgeiswyr o rannau eraill o Sir Ddinbych.

Rydym yn caniatau anifeiliaid anwes ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle

Bydd pob eiddo yn destun cyfamodau a osodir gan y Datblygwr gweler y ddogfen ynglwm.

Barod i'w osod: Tachwedd 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 6BZ
  • Cod Post: LL18 6BZ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£694.40 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £680

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English