Plot 39 & 40 Bron Y Castell, Abergele

2 x Tŷ 2 Lofft math Oakley

  • Conwy
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 16.10.19

2 x eiddo 2 lofft ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol drwy cartrefi Conwy.

Mae'r cartrefi 2 ystafell wely yma ar ddatblygiad dymunol iawn Bron Y Castell yn Abergele. Mae lolfa sylweddol yn y tu blaen, sy'n arwain i mewn i'r gegin / ardal fwyta cynllun agored, gyda thoiled lawr grisiau a chwpwrdd yng nghanol y cartref. Gellir mynd i'r ardd trwy ddrysau patio dwbl i ymestyn y lle byw. I fyny'r grisiau mae yna brif ystafell wely, ail ystafell wely ac ystafell ymolchi a rennir.

Rhent Misol: £460

Meini Prawf Cysylltiad Lleol

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn Cyngor Conwy am y 12 mis blaenorol

I drefnu ymweliad neu am fanylion pellach am yr eiddo cysylltwch â Cartrefi Conwy ar 0300 124 0040 neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 03456 015605.

Barod i'w osod Ionawr-Mawrth 2020.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL22 8FN
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£460 £460

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English