Plot 32, 62 & 63 Cae Topyn, Dinbych

3 x Tŷ Pâr 3 Llofft 5 Person

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 08.11.20 at 23:45

3 x Tŷ Pâr 3 Llofft 5 Person ar gael ar y Cynllun Rhentu Canolradd gyda Adra.

Tŷ par modern ar stâd preifat ,yn cynnwys lolfa gyfforddus, gyda cegin a ystafell fwyta agored a drysau ffrenig yn agor i'r ardd.

Rhent Misol: £640 i'w gadarnhau gyda Tal Gwasanaeth i'w gadarnhau.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn/ neu wedi byw neu weithio yn yr ardal / cymuned am y 12 mis blaenorol neu gyda chysylltiad teuluol agos gydag aelod o’r teulu wedi bod yn byw yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd.

Os nad oes digon o ymgeiswyr o’r gymuned leol, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau cyfagos cyn agor allan i ymgeiswyr o rannau eraill o Sir Ddinbych.

Rydym yn caniatau anifeiliad anwes yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle.

Barod i'w osod: 31/12/2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL16 4AX
  • Cod Post: LL16 4AX
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£640 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £ 640

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English