Plot 32 & 37 Bron y Castell, Abergele

  • Rent To Own

2 x Ty Par 3 Llofft 5 Person

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 13.11.19

2 x Ty Par 3 llofft 5 person math Warwick ar gael gyda Cartrefi Conwy ar y cynllun rhentu i'w brynu.

Monthly Rent: £695

Mae'r cartref newydd 3 ystafell wely hwn ar ddatblygiad dymunol Bron Y Castell yn Abergele. Mae llunwedd cynllun agored, deniadol drwyddo yn creu ymdeimlad o le agored - mae'r lolfa'n llifo'n ddi-dor i'r gegin / ystafell fwyta ac allan trwy'r drysau Ffrengig, gan ddod â'r tu allan i mewn. I fyny'r grisiau fe welwch dair ystafell wely, ystafell ymolchi deuluol lluniaidd ac ystafell ymolchi en suite i'r brif ystafell wely.

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm net y cartref dros £35,000 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

· Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

· Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

· Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

For further details on the property, please contact Cartrefi Conwy on 0300 124 0040 or to register an interest please contact Tai Teg 03456 015605.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL22 8FN
  • Cod Post: LL22 8FN
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£695 £695

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English