Plot 311 & 312 Llys Walsh, Parc Aberkinsey

2 x TY 3 Llofft Ar Wahan

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 10.11.19

2 x Eiddo 3 llofft 4 person ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol drwy Grŵp Cynefin.

Rent Misol: £535.51 a Thâl Gwasanaeth o £10.81 y mis

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Y Rhyl am gyfnod di-dor o 1 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol. Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Y Rhyl yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau Rhuddlan, Dyserth, Prestatyn cyn agor allan i Sir Ddinbych.

I gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0845 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Barod i'w Osod : Mawrth 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 4FR
  • Cod Post: LL18 4FR
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£546.32 £546.32

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English