Plot 30 & 36 Rhodfa Tegid, Llanelwy

  • Rent To Own

1 x Tŷ Teras 3 Llofft

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

1 x Ty Terras 3 Llofft ar y cynllun Rhentu I Brynu drwy Clwyd Alyn

Dewis delfrydol i'r rhai sy'n chwilio am dy cynllun agored. Yng nghefn y llawr gwaelod mae cegin ac ystafell fwyta fawr lle mae drysau Ffrengig yn edrych allan i'r ardd. Mae'r lolfa ar wahân yn ardal cyfforddus i ymlacio ynddo ar ddiwedd y dydd. I fyny'r grisiau fe welwch ystafell feistr eithriadol gydag ystafell gawod ‘En-suite’, ochr yn ochr â thair ystafell wely arall sydd wedi'u cynllunio'n hyfryd ac ystafell ymolchi deuluol. Mae garej ac ystafell gotiau integredig yn cwblhau'r cartref eang hwn.

Rent Misol: £880 a Tal Gwasaneth: £10.66

Blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n byw neu weithio yn ardal Sir Ddinbych, Os nad oes ymgeiswyr addas yn cyrraedd y meini prawf cysylltiad lleol byddwn yn ystyried pob ymgeisydd cymwys arrall.

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm y cartref dros £48,720 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

· Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

· Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

· Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Rydym yn caniatau anifeiliaid anwes ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle

Bydd pob eiddo yn destun cyfamodau a osodir gan y Datblygwr gweler y ddogfen ynglwm.

Ready To Let: Mehefin 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL17 0EQ
  • Cod Post: LL17 0EQ
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£250,000 £890.66 6 wythnos o rhent fel blaendal ac 1 mis o rhent

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English