Plot 295, 313 & 318 Parc Aberkinsey

  • Rent To Own

Tŷ Ar Ben Ei Hun 4 Llofft 6 Person (2 plot ar ol)

  • Sir Ddinbych
  • 4 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 31.01.21 at 23:45

Tŷ Ar Ben Ei Hun 4 Llofft 7 Person math Meliden ar gael drwy'r cynllun Rhentu i'w brynu gyda Clwyd Alyn.

Tŷ ar wahân pedair ystafell wely yw'r Meliden gyda ystafell gegin cynllun agored, ystafell fyw, ystafell gotiau i lawr y grisiau, en-suite i brif ystafell wely. Patio drysau i ardd gefn amgaeedig a man pharcio.

Rhent Misol: £875.00 a Tâl Gwasanaeth: £10.81

Rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth ac ennill dros £44,000 y flwyddyn a rhaid iddynt beidio â chael blaendal digonol i'w galluogi i gael morgais.

- cewch gyfle i brynu'r cartref rydych yn ei rentu a gallwch gronni cyfandaliad tuag at flaendal morgais wrth rentu'r cartref

· byddwch yn rhentu'r cartref i ddechrau a gallwch dderbyn 25% o'r rhent a dalwyd dros gyfnod y denantiaeth a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os oes un) yn ystod y cyfnod o amser yr ydych wedi rhentu'r eiddo i'w ddefnyddio fel blaendal tuag at brynu'r eiddo.

· mae eich cytundeb Rhent i Chi - Cymru yn para hyd at 5 mlynedd, gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Yn barod i osod: Ionawr 2020 / Chwefror 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 4FR
  • Cod Post: LL18 4FR
  • Ystafelloedd Gwely: 4
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£885.81 £885.81 6 wythnos o rent fel blaendal ac un mis o rent ymlaen llaw

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English