Plot 30 Bron y Castell, Abergele

  • Rent To Own

1 x Ty Teras 3 Llofft 5 Person

  • Conwy
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 08.06.20 at 23:45

1 x ty teras 3 llofft 5 person math Sunningdale tar gael gyda Cartrefi Conwy ar y cynllun rhentu i'w brynu.

Rhent Misol: £750

Mae llunwedd cynllun agored ar y llawr gwaelod yn creu llif diymdrech o'r gegin, trwy'r ardal fwyta ac i'r lolfa lle mae drysau Ffrengig yn agor allan i'r ardd yn y cefn. Ar y llawr cyntaf, fe welwch ddwy ystafell wely ac ystafell ymolchi’r teulu, gyda’r brif ystafell wely ac ystafell gawod en suite ar yr ail lawr i gwblhau’r cartref.

Bydd angen i ymgeisydd fod mewn gwaith ac incwm net y cartref dros £35,000 a ddim hefo flaendal digonol i fedru cael morgais.

· Cewch gyfle i brynu'r cartref yr ydych yn ei rentu a gallwch gynilo cyfandaliad i gyfrannu at flaendal morgais tra byddwch yn rhentu'r cartref

· Byddwch yn rhentu'r cartref yn y lle cyntaf, a gallwch gael 25% o'r rhent a dalwyd gennych dros gyfnod y denantiaeth, a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os bydd cynnydd) yn ystod y cyfnod y byddwch yn rhentu'r eiddo – i’w defnyddio fel blaendal i gyfrannu at brynu'r eiddo

· Bydd eich cytundeb ar gyfer cynllun Rhentu i Berchnogi – Cymru yn para am bum mlynedd. Gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

For further details on the property, please contact Cartrefi Conwy on 0300 124 0040 or to register an interest please contact Tai Teg 03456 015605.

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad:
  • Cod Post: LL22 8FN
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£750 £750

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English