Plot 28, 39 & 40 Cae Topyn, Dinbych

  • Rent To Own

3 x Ty Canol Teras 2 Lofft 4 Person

  • Sir Ddinbych
  • 2 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 08.11.20 at 23:45

3 x Ty Canol Teras 2 Lofft 4 Person ar gael ar y Cynllun Rhent i Brynu gyda Adra.

Tŷ modern canol terras ar stâd breifat, gyda ystafell fyw braf , cegin ac ardal fwyta agored gyda drysau Ffrengig i'r ardd. /

Rhent Misol: £700.00 - Tal Gwasanaeth i'w gadarnhau.

Rhaid i ymgeiswyr fod mewn cyflogaeth ac ennill dros £33,900 y flwyddyn a rhaid iddynt beidio â chael blaendal digonol i'w galluogi i gael morgais.

- cewch gyfle i brynu'r cartref rydych yn ei rentu a gallwch gronni cyfandaliad tuag at flaendal morgais wrth rentu'r cartref

· byddwch yn rhentu'r cartref i ddechrau a gallwch dderbyn 25% o'r rhent a dalwyd dros gyfnod y denantiaeth a 50% o'r cynnydd yng ngwerth yr eiddo (os oes un) yn ystod y cyfnod o amser yr ydych wedi rhentu'r eiddo i'w ddefnyddio fel blaendal tuag at brynu'r eiddo.

· mae eich cytundeb Rhent i Chi - Cymru yn para hyd at 5 mlynedd, gallwch wneud cais i brynu eich cartref unrhyw bryd rhwng diwedd yr ail flwyddyn a diwedd y cytundeb.

Rydym yn caniatau anifeiliad anwes yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle.

Yn barod i osod: 31/12/2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL16 4AX
  • Cod Post: LL16 4AX
  • Ystafelloedd Gwely: 2
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£180,000 £700.00 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £700

Cyn i chi wneud cais am yr eiddo hwn, cwblhewch eich cais am aelodaeth.

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English