Cyfryngau Cymdeithasol

Plot 270 & 271 Parc Aberkinsey, Rhyl

2 x Eiddo 3 Llofft ar wahân

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

Bydd ceisiadau am yr eiddo hwn ar gau: 16.05.19

2 x Eiddo 3 lofft 4 person ar gael drwy'r cynllun rhent canolraddol drwy Grŵp Cynefin.

Mae’r eiddo’n cynnwys ystafell fyw, cegin, 3 lloft ac ystafell ymolchi.

Rhent Misol: £535.51 a Thâl Gwasanaeth £10.49

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod wedi byw neu weithio yn ardal cymuned Y Rhyl am gyfnod di-dor o 5 mlynedd yn union cyn derbyn meddiannaeth o’r eiddo, neu yn y gorffennol.

Os nad oes gennym ddigon o ymgeiswyr o Y Rhyl yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymedau Prestatyn, Meliden, Dyserth, Bodelwyddan a Rhuddlan cyn agor allan i Sir Ddinbych.

Am ragor o wybodaeth neu i gofrestru diddordeb cysylltwch â Tai Teg ar 0345 601 5605 neu info@taiteg.org.uk

Byddwn yn gofyn am ffi asesu o £75.00, tuag at costau gweinyddu’r asesiad. Bydd y ffi hefyd yn cadw’r eiddo i chi tra ‘rydym yn cynnal y profion angenrheidiol. Nid yw’r ffi yn ad-daladwy. Cyn y gallwn gynnig tenantiaeth i chi, mae’n rhaid i ni gynnal gwiriad credyd, landlord a chyflogwr.

Barod i'w Osod: Mai / Mehefin 2019

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: Rhyl LL18 4FB, UK
  • Cod Post: LL18 4FB
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£546.00 £546.00

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 0345 60156055
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English