Plot 26, 22 & 20 Trem Rhaeadre, Dyserth

3 x Tŷ ar ben ei hun 3 Llofft – 6 person

  • Sir Ddinbych
  • 3 Ystafelloedd Gwely

3 x Tŷ ar ben ei hun 3 Llofft – 6 person ar gael drwy'r cynllu Rhent Canolraddol drwy Adra

Mae porth canopi prydferth yn eich croesawu i'r cartref eang tair ystafell wely hwn. Wrth galon y Kingsley mae cegin / ardal fwyta awyrog ond ymarferol, tra bod y lolfa hardd yn le perffaith i ymlacio. Mae gan y brif ystafell wely ystafell ymolchi en suite a storfa adeiledig, tra bod dwy ystafell wely fawr arall ac ystafell ymolchi deuluol lluniaidd yn cwblhau'r llawr cyntaf.

Rhent Misol £700.00 a Tal Gwasaneth £14.40

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn/ neu wedi byw neu weithio yn yr ardal / cymuned am y 12 mis blaenorol neu gyda chysylltiad teuluol agos gydag aelod o’r teulu wedi bod yn byw yn y gymuned am o leiaf 5 mlynedd.

Os nad oes digon o ymgeiswyr o’r gymuned leol, yna fe wnawn ystyried ceisiadau o gymunedau cyfagos cyn agor allan i ymgeiswyr o rannau eraill o Sir Ddinbych.

Rydym yn caniatau anifeiliaid anwes ond yn unol a’r cytundeb tenantiaeth a unrhyw gyfyngiadau ar y safle

Bydd pob eiddo yn destun cyfamodau a osodir gan y Datblygwr gweler y ddogfen ynglwm.

Ready To Let: Plot 20 - Gorffennaf 2020 Plot 22 - Awst 2020 Plot26 - Medi 2020

Manylion Eiddo

  • Cyfeiriad: LL18 6BH
  • Cod Post: LL18 6BH
  • Ystafelloedd Gwely: 3
  • Math o Eiddo: Eiddo Newydd

Gwerth Eiddo

Pris Marchnad Agored Pris Fforddiadwy Blaendal fydd ei angen
£714.40 Bydd rhent mis a mis blaen dal angen ei dalu ar dechrau’r denantiaeth. Blaendal = £700

Arbed i'r rhestr fer

Arbed yr eiddo hwn i'ch rhestr fer fel y gallwch chi ddod o hyd iddo yn nes ymlaen.

Angen Cymorth?

Croeso i chi gysylltu â ni i drafod y broses cofrestru/eich cais neu gynllun penodol. Manylion cysylltu wedi ei nodi isod:

Ffôn: 03456 015 605
Ebost: info@taiteg.org.uk

Cofrestu â Tai Teg

Dewiswch iaith

Please select a language

Cymraeg English